loading

Unicef årsrapport

Category

Årsrapport, Trykksak

UNICEF

Pion har jobbet for UNICEF i mange år, og årsrapporten er den tredje i rekken. Pion har også laget bla. TV-aksjonsøknader, medlemsblader, invitasjoner, nettløsninger m.m. Pion lager også Opinion for UNICEF fire ganger i året. Opinion er UNICEFs faste informasjonsspalte til dem som jobber med politikk og barnerelaterte spørsmål.