Ni landskap

I denne boka tar Erik Sandersen oss med til de ni landskapene i Østfold som har fått Riksantikvarens «godkjenningsstempel» som kulturhistoriske områder av spesiell nasjonal interesse. Oldtidsveien – Skjebergsletta, Gamlebyen med Byens marker, Borregaard og Hafslund, Glomma gjennom Indre Østfold, Værne Kloster-området i Rygge, Søndre Jeløy, Haldenvassdraget, Iddefjordsfjella og de Østre Hvalerøyene.
Gjennom tekst og vakre fotografier blir vi kjent med en spennende og levende del av vårt land, som inneholder unik natur- og kulturhistorie. Her får vi opplevelser og gleder som det er vel verdt å ta vare på og fristende å ta del i selv.